బ్రహ్మోస్​ సూపర్​ సోనిక్​ ​ మిసైల్ పరీక్ష విజయవంతం

Question

400 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాలను చేధించగల అత్యంత శక్తిమంతమైన సూపర్​ సోనిక్​ బ్రహ్మోస్ ​ క్రూయిజ్​ ​ మిసైల్ ను భారత్ విజయవంతంగా పరీక్షించింది. . జే -10 ప్రాజెక్ట్ కింద భారత రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్​డీఓ). ఈ పరీక్షను విజయవంతంగా నిర్వహించింది.

0
10tv 3 weeks 0 Answers 15 views 0

Leave an answer

Browse
Browse

Anonymous answers

By asking your question, you agree to the terms of service and Privacy Policy.