11ఏళ్ల కొడుకు తండ్రికే బెదిరింపులు: రూ.10 కోట్లు ఇస్తే వదిలేస్తా

Question

యూట్యూబ్‌లో సైబర్‌ క్రైమ్‌ వీడియో చూసిన 11ఏళ్ల పిల్లాడు ఏకంగా తండ్రినే బ్యాక్ మెయిల్ చేశాడు. రూ.పది కోట్లు ఇస్తే వదిలేస్తాను…
https://10tv.in/ghaziabad-11-years-old-boy-learned-haching-from-youtube-demands-ransom-of-rs-10-crore-from-father/

0

Leave an answer

Browse
Browse

Anonymous answers

By asking your question, you agree to the terms of service and Privacy Policy.